Ochrona Danych Osobowych Bielsko-Biała

Pamiętaj o ochronie danych osobowych

Niezależnie od wielkości, każda firma gromadząca dane osobowe swoich pracowników i klientów jest zobowiązana do ich ochrony. Konieczność ta jest uregulowana ustawą z 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami. Nakłada ona obowiązek ochrony danych osobowych na przedsiębiorstwa, które…

Facebook